Hotline: 0982 802 221

Chào mừng bạn ghé thăm Shop!

0
sp

A.Thông tin cá nhân
- Khi khách đặt hàng trên web phulieutochq.com các thông tin cá nhân như số điện thoại,email, địa chỉ,… sẽ được cửa hàng quản lý và bảo mật.
-  Khi có sự cố xảy ra, cửa hàng sẽ dựa vào thông tin cá nhân và quý khách đã đăng ký để giải quyết khiếu nại.
B.Bảo vệ thông tin
-  Cửa hàng đảm bảo rằng các thông tin của quý khách sẽ được đảm bảo một cách an toàn bằng những giải pháp và công nghệ mới nhất.
- Cửa hàng lưu thông tin của quý khách trên hosting của trang web và được nhà cung cấp dịch vụ dùng hệ thống tường lửa Firewall ngăn chặn các xâm nhập bên ngoài.
C. Thay đổi thông tin
-  Khi muốn thay đổi thông tin cá nhân liên quan đến khách hàng, quý khách phải liên hệ với cửa hàng để cho thông tin mới.
D. Giải quyết khiếu nại
-  Khi xảy ra vấn đề khiếu nại liên quan đến khách hàng. Cửa hàng sẽ căn cứ vào thông tin cá nhân mà khách đa cung cấp để giải quyết.
- Khi xảy ra các vấn đề liên quan đến pháp luật, cửa hàng sẽ cung cấp thông tin của bạn đến những cơ quan an ninh, cơ quan chức năng để điều tra xử lí.